Kontakt

 
1 Štart 2 Dokončiť
Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, e-mailová adresa . Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej správy.